Դու, որ կանգնել ես ծառի տակ..

  Դու, որ կանգնել ես ծառի տակ, Անձրևից հետո կանգնել ես ծառի տակ, Դու երգ ես թրթրռացող ձայնալարի նման, Որի հետ արյունս խոսում է, Մտքերս խոսում են: Դու երգ ես եզակի ու գաղտնի` դողացող, Սպիտակ էգ կարապի նման:

Continue reading