Սիրային հայրեններ

ՀԱՅՐԵՆՆԵՐ *** Ես՝ աչք ու դու՝ լոյս, հոգի՛, առանց լոյս՝ աչքըն խաւարի, Ես՝ ձուկ ու դու՝ ջուր, հոգի՛, առանց ջուր՝ ձուկըն մեռանի, Երբ ձուկն ի ջրէն հանեն, այլվի ջուր ձգեն, նա ապրի, Երբ զիս ի քենէ զատեն, քանց զմեռնելն այլ ճար չի լինի։ *** Այս աստընւորիս վերայ դու՝ մատնի, ես՝…

Continue reading