ser

Ես քեզ նկարել եմ…

Ես քեզ նկարել եմ. Դու կյանքում չկաս, Դու գուցե երազ ես Դու գուցե չգաս… Չգիտեմ էլ երբ, Չգիտեմ ինչպես, Մի ներկված օր ես Նկարեցի քեզ… Ա՜խ այնքան հստակ ես, Որ թվում է ինձ՝ Նկարել եմ քեզ Լուրթ մի բյուրեղից… Ու այնքան արձակ ես, Որ հոգիս կարծում է՝ Թե պոկել եմ…

Continue reading